Personlig träning online

PT-online är personlig träning via nätet. Personligt utformade träningsprogram (inklusive filmer) utefter dina målsättningar för 2-4 veckor i taget. Du får regelbunden uppföljning och har obegränsat med mailkontakt under samarbetsperioden. Jag svarar på ditt mail inom 24 timmar måndag-fredag. Du återkopplar din träning till mig minst 1 gång per vecka. Minsta tid för att boka PT-online är 8 veckor.

Online-coachningen startas alltid med att du får besvara ett antal frågor via ett frågeformulär samt filma dig själv när du utför ett antal övningar och skicka till mig.